Tel: 06 53 11 90 74      E-mail: martijn@mdab.nl                                                                                                      

Ik help gemeenten en schoolbesturen bij het oplossen van vraagstukken op het terrein van onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer en (lokaal) onderwijsbeleid. De invoering van Passend Onderwijs zorgt ervoor dat deze zaken steeds meer verweven met elkaar raken en ik denk daar graag over mee! Voor meer informatie over mijzelf en mijn ervaring kunt u mijn LinkedIn-profiel bezoeken.